EGMONT

Theatraal Concert

450 jaar geleden werd Graaf van Egmont onthoofd op de Grote Markt van Brussel in opdracht van de Hertog van Alva. Die gebeurtenis markeert een keerpunt in de geschiedenis van de Lage Landen en zindert door tot vandaag. Voor de charismatische Egmont was politiek niets minder dan een levenskunst. Met de populaire graaf wordt een staatsman opgevoerd die ijverde voor een samenleving waarin uiteenlopende groeperingen vreedzaam naast elkaar zouden bestaan. Hij vreesde dat de strijd om macht en religie zou leiden tot een conflict dat onze contreien zou onderdompelen in een lange en bloedige oorlog.

Goethe en Beethoven schreven hun Egmont vanuit de woelige tijd waarin zij leefden.

Na hun fantastische Ivan de Verschrikkelijke kiezen het Antwerp Symphony Orchestra en de makers van Het Banket opnieuw voor een muziektheatervoorstelling die uitdaagt om na te denken over samenleven en het verzet tegen de slagen van onze tijd.

Tekst en regie Brechtje Louwaard en Tristan Versteven

Spel Jan Decleir, Peter Van den Begin

Dirigent Ryan Wigglesworth


Orkest Antwerp Symphony Orchestra


Koren Octopus Symfonisch Koor (olv Bart Van Reyn)


Achterdoek Tom Liekens